DOD Kontakty
3. júna 2022

Veľkolepá oslava MDD na 2. stupni našej ZŠ prebehla v dnešné dopoludnie v réžii kvartánskej triedy MICE formou súťaže v dvoch kategóriách. Deň sa začal spoločnou rozcvičkou o 7:45 na školskom dvore. Žiaci súťažili vo futbale, florbale, basketbale, vybíjanej a bedmintone. Ďalší boli zapojení do improvizácie – dramatického stvárnenia témy, workshopu kreslenia, kde bolo úlohou stvárniť vlastnú triedu v špeciálne na tento účel vytvorenom logu, a posledná skupina sa zúčastnila kreatívneho politického workshopu, ktorého úlohou bolo vytvoriť vlastnú politickú stranu s vlastnou ideou a programom.

1. miesto získali triedy Hikers a Zingers – deň voľna

2. miesto získali triedy Mice, Owls a Pets – pol dňa voľna

3. miesto získali triedy Folks a Keepers – torty s logom školy

Ďakujeme kvartánom triedy Mice za prípravu osláv MDD (1.stupeň aj 2.stupeň) v spolupráci s viacerými vyučujúcimi, ktorí aj zastrešovali jednotlivé stanovištia.

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
17
jan
2023
Medzinárodný futbalový turnaj
V decembri sa v novej hale Domu športu konal medzinárodný futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili...
Image
14
dec
2022
Vianočné Mravenisko
Milé deti, milí čitatelia, december je vari najkrajším mesiacom v roku. V našich domovoch cítiť...
Image
9
dec
2022
Shakespeare Memorial – celoslovenské kolo
Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník Dňa 8. 12. 2022 sa po dlhej covidovej...