Kontakt
3. júna 2022

Veľkolepá oslava MDD na 2. stupni našej ZŠ prebehla v dnešné dopoludnie v réžii kvartánskej triedy MICE formou súťaže v dvoch kategóriách. Deň sa začal spoločnou rozcvičkou o 7:45 na školskom dvore. Žiaci súťažili vo futbale, florbale, basketbale, vybíjanej a bedmintone. Ďalší boli zapojení do improvizácie – dramatického stvárnenia témy, workshopu kreslenia, kde bolo úlohou stvárniť vlastnú triedu v špeciálne na tento účel vytvorenom logu, a posledná skupina sa zúčastnila kreatívneho politického workshopu, ktorého úlohou bolo vytvoriť vlastnú politickú stranu s vlastnou ideou a programom.

1. miesto získali triedy Hikers a Zingers – deň voľna

2. miesto získali triedy Mice, Owls a Pets – pol dňa voľna

3. miesto získali triedy Folks a Keepers – torty s logom školy

Ďakujeme kvartánom triedy Mice za prípravu osláv MDD (1.stupeň aj 2.stupeň) v spolupráci s viacerými vyučujúcimi, ktorí aj zastrešovali jednotlivé stanovištia.

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
30
jún
2022
Čítanie na cesty
Tak konečne sú tu prázdniny. Už nám poslednýkrát zazvonilo a my sme sa všetci rozbehli...
Image
22
jún
2022
Vernisáž výtvarných prác
Surrealizmus Dňa 22. 6. 2022 sa v spoločenských priestoroch školy konala vernisáž výtvarných prác žiakov...
Image
1
jún
2022
Náš nový web
Nový web 1. súkromného gymnázia a SZŠ Bajkalská je tu! Moderný, dynamický, prispôsobený pre rôzne...