Rozlúčka s absolventmi Kontakty
img
Adresa

Gymnázium

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Bajkalská 20

821 08 Bratislava

info@1sg.sk

Základná škola

Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Bajkalská 20

821 08 Bratislava

info@1sg.sk

 

Bankové spojenie

Zriaďovateľ: Výchovno-vzdelávacie združenie

SK83 1100 0000 0026 6108 0035

IČO: 173 261 92

DIČ: 20 20 84 98 53

1. súkromné gymnázium

SK61 1100 0000 0026 6508 0032

IČO: 503 439 71

DIČ: 20 20 84 99 30

SZŠ

SK14 1100 0000 0026 2820 6425

IČO: 421 380 27

DIČ: 20 22 77 50 51

Školská jedáleň

SK25 1100 0000 0026 2285 2215

IČO: 308 476 56

DIČ: 20 21 74 23 71

Kontakty

recepcia školy a spojovateľka

02 / 5020 4611

RNDr. Dana Jančinová, riaditeľka

dana.jancinova@1sg.sk

Mgr. Eva Jahelková, zástupkyňa riaditeľky

eva.jahelkova@1sg.sk +421 917 160566

PaedDr. Barbora Ulrichová, zástupkyňa riaditeľky

barbora.ulrichova@1sg.sk +421 902 125 914

Anna Cifrová, zástupkyňa riaditeľky

anna.cifrova@1sg.sk

RNDr. Mária Smreková, zástupkyňa riaditeľky

maria.smrekova@1sg.sk

Alena Hívešová, študijné oddelenie

alena.hivesova@1sg.sk 02 / 5020 4631

Soňa Lesáková, študijné oddelenie

sona.lesakova@1sg.sk 02 / 5020 4631

Elena Minárová, vedúca školskej jedálne

info@1sg.sk 02 / 5020 4613

Anna Jablonovská, účtovníčka

uctovnicka@1sg.sk 02 / 5020 4615

Mgr. Simona Baničová, psychologička 8-ročného gymnázia

simona.banicova@1sg.sk +421 903 894 565

PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD., psychologička SZŠ

kristina.kacaljakova@1sg.sk +421 948 112 081