Kontakty

Dňa 21. 2. 2024 sa uskutoční DOD pre 8-ročné štúdium a 1. ročník 4-ročného štúdia gymnázia /začiatok 8:00hod./.
Záujemcovia o návštevu školy, prihláste sa mailom na: dod@1sg.sk.

V rámci Dňa otvorených dverí vám predstavíme našu školu a zároveň budete môcť aj nazrieť do tried a zažiť atmosféru vyučovania. Prosíme, vstupujte cez recepciu školy v čase 7.45 – 8.00. Tešíme sa na vašu účasť.