DOD 2 % Ponuka práce Kontakty

Dňa 5. apríla 2023 sa uskutoční DOD príma – 8-ročné štúdium. Záujemcovia o návštevu školy, prihláste sa mailom na: dod@1sg.sk.

V rámci Dňa otvorených dverí vám predstavíme našu školu a zároveň budete môcť aj nazrieť do tried a zažiť atmosféru vyučovania. Prosíme, vstupujte cez recepciu školy v čase 7.45 – 8.00. Tešíme sa na vašu účasť.

DOD – príma 8-ročné štúdium.
1. súkromné gymnázium v Bratislave.