Zverinec 1 Kontakty

Dňa 6. 12. 2023 sa uskutoční DOD pre 1. ročník ZŠ /začiatok o 8:00 hod./.
Záujemcovia o návštevu školy, prihláste sa mailom na: dod@1sg.sk.

V rámci Dňa otvorených dverí vám predstavíme našu školu a zároveň budete môcť aj nazrieť do tried a zažiť atmosféru vyučovania. Prosíme, vstupujte cez recepciu školy v čase 7.45 – 8.00. Tešíme sa na vašu účasť.