DOD-1.ročník Kontakty

Milí rodičia, pozývame vás na návštevu základnej školy dňa 6. decembra 2022.

Záujemcovia o návštevu školy prihláste sa mailom na: dod@1sg.sk.

V rámci Dňa otvorených dverí vám predstavíme našu školu a zároveň budete môcť aj nazrieť do tried a zažiť atmosféru vyučovania na 1. stupni ZŠ. Prosíme, vstupujte cez recepciu školy v čase 7.45 – 8.00. Tešíme sa na vašu účasť.