DOD-1.ročník Kontakty
29. marca 2022

Šikovné ruky našich dobrovoľníkov z tried Mice, Zingers, Gems a Upgrades spolu s Barborou Ulrichovou a Janou Šutriepkovou prispeli vďaka organizácii Daphne a programu ITERREG k ochrane lokality, v ktorej voľne rastú vzácne orchidey. Vedeli ste, že sa spomínaná oblasť nachádza v blízkosti neďalekého Čunovského jazera?

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
25
nov
2022
Shakespeare Memorial
Recitačná súťaž Shakespearov pamätník má na našom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Tento školský rok sa školského...
Image
25
nov
2022
Olympiáda v ANJ – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku je výročná súťaž, ktorá motivuje a odmeňuje tých najúspešnejších študentov škôl,...
Image
14
okt
2022
Oslava 30. výročia založenia školy
1. súkromné gymnázium oficiálne oslávilo 30. výročie založenia školy v podobe večerného koncertu s banketom...