Kontakty
Dni otvorených dverí

Prehľad uskutočnených dní otvorených dverí za šk. rok 2022/2023

9. 11. 2022 DOD 1. ročník SZŠ /začiatok 8:00hod./         ✓

23. 11. 2022 DOD 1. ročník SZŠ /začiatok 8:00hod./       ✓

6. 12. 2022 DOD 1. ročník SZŠ /začiatok 8:00hod./        ✓

8. 2. 2023 DOD príma 8-ročné štúdium /začiatok 8:00hod./        ✓

1. 3. 2023 DOD príma 8-ročné štúdium /začiatok 8:00hod./      ✓

5. 4. 2023 DOD príma 8-ročné štúdium /začiatok 8:00hod./    ✓

Záujemcovia o návštevu školy prihláste sa mailom na: dod@1sg.sk.

V rámci Dňa otvorených dverí vám predstavíme našu školu a zároveň budete môcť aj nazrieť do tried a zažiť atmosféru vyučovania. Prosíme, vstupujte cez recepciu školy v čase 7.45 – 8.00. Tešíme sa na vašu účasť.