Kontakty
Dni otvorených dverí

Prehľad plánovaných dní otvorených dverí na šk. rok 2022/2023

9. 11. 2022 DOD 1. ročník SZŠ

23. 11. 2022 DOD 1. ročník SZŠ

7. 12. 2022 DOD 1. ročník SZŠ

8. 2. 2023 DOD príma 8-ročné štúdium

1. 3. 2023 DOD príma 8-ročné štúdium

5. 4. 2023 DOD príma 8-ročné štúdium