Zverinec Kontakty
Dni otvorených dverí

Prehľad plánovaných dní otvorených dverí v šk. roku 2023/2024

22. 11. 2023 DOD 1. ročník SZŠ /začiatok 8:00hod./   

27. 11. 2023 DOD 1. ročník SZŠ /začiatok 8:00hod./   

6. 12. 2023 DOD 1. ročník SZŠ /začiatok 8:00hod./   

1. 2. 2024 DOD príma 8-ročné štúdium a 1. ročník 4-ročné štúdium gymnázia   

7. 2. 2024 DOD príma 8-ročné štúdium a 1. ročník 4-ročné štúdium gymnázia    

21. 2. 2024 DOD príma 8-ročné štúdium a 1. ročník 4-ročné štúdium gymnázia   

Záujemcovia o návštevu školy prihláste sa mailom na: dod@1sg.sk.

V rámci Dňa otvorených dverí vám predstavíme našu školu a zároveň budete môcť aj nazrieť do tried a zažiť atmosféru vyučovania. Prosíme, vstupujte cez recepciu školy v čase 7.45 – 8.00. Tešíme sa na vašu účasť.