Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Program DofE
PROGRAM DofE

je prestížny program pre mladých ľudí, ktorý podporuje ich zodpovednosť a samostatnosť, pomáha im stanovovať si ciele pre osobnostný rast. Plnenie týchto cieľov v štyroch oblastiach (rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia) vedie účastníkov k pravidelnej práci, vytrvalosti, prekonávaniu prekážok a k sebadisciplíne. Na dobrodružnej expedícii sa tiež prejaví schopnosť spolupracovať a podporovať sa v tíme.
V máji 2015 sa vyškolili prví vedúci programu z radov našich učiteľov. Študenti sa zapojili do programu v septembri 2015. Získaním bronzovej, striebornej či zlatej medaily získajú účastníci programu nielen ocenenie a potvrdenie svojich schopností, ale aj lepší štart v prijímacom konaní na prestížnych univerzitách, najmä vo Veľkej Británii.

Každoročne sme hrdí na desiatky našich študentov, ktorí úspešne ukončia program DofE na úrovniach bronz a striebro. Srdečne blahoželáme obzvlášť tým, ktorí úspešne ukončili najvyššiu – zlatú úroveň: Michal Kajan a Adam Novoroľník z triedy Heralds a Karolína Pavlíková z triedy Dots.

Viac o programe sa dozviete na stránke Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu je www.intaward.org

Školský koordinátor programu:
Dana Jančinová, dana.jancinova@1sg.sk

Vedúci programu:
Ivona Havelková, ivona.havelkova@1sg.sk
Barbora Ulrichová, barbora.ulrichova@1sg.sk
Eva Babejová, eva.babejova@1sg.sk
Miroslav Rapant, miroslav.rapant@1sg.sk
Lucia Ortutayová, lucia.ortutayová@1sg.sk
Petra Knox, petra.knox@1sg.s

CEREMÓNIA 2023
CEREMÓNIA 2022
EXPEDÍCIA BRONZ 2023
EXPEDÍCIA BRONZ 2022
OCENENIA 2021
EXPEDÍCIA STRIEBRO 2022