Kontakty
Online kurzy CTM
ONLINE KURZY CTM

Naša škola získala oficiálne titul Partnerská škola Centra pre talentovanú mládež. Takto sú oceňované vybrané školy v Čechách a na Slovensku, ktoré dlhodobo podporujú väčší počet svojich študentov pri štúdiu online kurzov CTM v angličtine na svojich školách.

Centrum pre talentovanú mládež (CTM) umožňuje talentovaným a motivovaným stredoškolákom študovať online kurzy amerických univerzít a stredných škôl, a tak získať už počas stredoškolského štúdia medzinárodný certifikát, ktorý je kľúčový pre prijatie na najlepšie svetové univerzity. CTM spolupracuje s the College Board (USA) pri organizácii medzinárodných skúšok Advanced Placement Exams (AP) v Českej republike a na Slovensku. AP Exams sú medzinárodné skúšky z odborných predmetov, ktoré v angličtine testujú znalosti, porozumenie a medziodborové súvislosti na úrovni komplexného učiva strednej školy s presahom do prvých ročníkov vysokých škôl. Pre českých a slovenských študentov je to jediná príležitosť, okrem medzinárodného programu IB, ako porovnať svoje znalosti a výsledky vo svetovej konkurencii. Českí a slovenskí absolventi online programu CTM dlhodobo patria svojimi výsledkami medzi najlepších na svete.

Medzi našich úspešných absolventov týchto kurzov patria: Silvie Drahošová U, Lucia Kopcová G, Petra Halászová U, Richard Zelinka G, Samuel Seman C a Michal Weis S.

Kontakt: Pavol Kubinec, pavol.kubinec@1sg.sk

Ďalšie informácie o online kurzoch CTM