Kontakty
2 % dane
Údaje o prijímateľovi:

 

Výchovno–vzdelávacie združenie
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 17326192

Postup pri poukazovaní 2 % z dane:

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

  1. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% (3% podobne ako u zamestnancov) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2022) na daňový úrad, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

  1. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ak ste ZAMESTNANEC

  1. Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (editovateľné pdf).
  2. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy (editovateľné pdf) (Poučenie) do výšky 2 % (3%, ak ste počas predchádzajúceho kalendárneho roka odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  3. Najneskôr do 30. 4. príslušného roku doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani daňovému úradu.

 

Poznámka:

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma). Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.

Ak ste sa rozhodli nás podporiť, ďakujeme za Váš dar.