2% Mravenisko Kontakty
4. decembra 2023

Ako súvisí vážna téma SNP s Instagramom, TikTokom či Facebookom?

Triedy 9. Pets, kvarta Hikers, kvinty Folks a Owls a sexty Mice a Zingers mali 30. novembra príležitosť vidieť dva diely projektu Moje Povstanie a diskutovať s režisérom Jurajom Štepkom, Michalom Havranom a Matejom Cifrom o tejto časti našej histórie, dôležitosti osobnej zodpovednosti a angažovanosti. V diskusii sa podarilo Jurajovi Štepkovi preniesť žiakov do obdobia konca 2. svetovej vojny a priblížiť utrpenie, ktoré doba priniesla dospelým a deťom. Spoločne sme premýšľali o tom, ako je možné, že sa podobné udalosti v dejinách opakujú a aké nástrahy nám prináša súčasnosť.

Prirodzene sa debata priniesla k problémom dnešného sveta, v ktorom mladí ľudia vyrastajú, a bolo veľmi povzbudzujúce počuť príspevky žiakov, ktoré deklarovali, že si uvedomujú, aké je aj dnes dôležité zaujať postoje k hodnotám, správať sa zodpovedne k sebe aj druhým. Rozprávali sme sa o prejavoch na sociálnych sieťach a o aktuálnej potrebe zvýšenia vnímavosti, tolerancie a odmietnutia násilia či diskriminácie v akejkoľvek forme.

Ďakujeme Jurajovi Štepkovi, Michalovi Havranovi a Matejovi Cifrovi (nášmu absolventovi Flames) za ich ochotu viesť dialóg s mladými ľuďmi.

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
14
feb
2024
Olympiáda v ANJ update
Olympiáda v anglickom jazyku je výročná súťaž, ktorá motivuje a odmeňuje tých najúspešnejších študentov škôl,...
Image
8
feb
2024
Hviezdoslavov Kubín
Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo recitačnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych...
Image
2
feb
2024
Návšteva CERN-u
Inšpiráciu čerpáme od najlepších alebo čo sme zažili v CERN-e. Väčšina našich žiakov posledných dvoch...