DOD-1.ročník Kontakty
1. súkromné gymnázium a SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
Sme školou príležitostí pre malých aj veľkých
Záleží nám na kvalitnom vzdelaní, priateľských vzťahoch a rozmanitosti aktivít a podnetov.
Slider image
1. súkromné gymnázium a SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
U nás môžeš zažiť radosť z učenia
Ak ti záleží na kvalitnom vzdelaní v priateľskej atmosfére, sme tu pre teba.
Slider image
Aktuality
Image
25
nov
2022
Shakespeare Memorial
Recitačná súťaž Shakespearov pamätník má na našom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Tento školský rok sa školského...
Image
25
nov
2022
Olympiáda v ANJ – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku je výročná súťaž, ktorá motivuje a odmeňuje tých najúspešnejších študentov škôl,...
Image
14
okt
2022
Oslava 30. výročia založenia školy
1. súkromné gymnázium oficiálne oslávilo 30. výročie založenia školy v podobe večerného koncertu s banketom...
Image
27
okt
2022
Cyklojazda za čisté ovzdušie
Vážení dospeláci, milí rodičia! Cyklojazdou okolo Štrkoveckého jazera sme my, žiaci 2. LIGHTS, 4. ELFS,...
Image
15
nov
2022
Prvé číslo Zverinca
Milí čitatelia, začítajte sa do prvého čísla Zverinca, ktoré v ročníku 2022/2023 vychádza v novom...
Image
9
nov
2022
Podcasty 1SG
Podcast s názvom „1.əSGe podcast“ je oficiálnym podcastom 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Vznikol v...
Image
6
okt
2022
Slávnostná ceremónia DofE
Cena vojvodu z Edinburgu (DofE) je prestížne medzinárodné ocenenie, ktoré majú možnosť získať študenti s...
Image
7
sep
2022
Vysnívaná trieda
Presne takúto si ju na projektovom vyučovaní navrhli žiaci triedy Zingers. Výstup ich projektového vyučovania...
Všetky novinky
Image
Image
Možnosti štúdia
Základná škola
Icon

Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Icon

pre žiakov od 6 do 15 rokov

Objavujeme svet

8-ročné gymnázium
Icon

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Icon

pre žiakov od 11 do 19 rokov

Rozvíjame vlastné schopnosti

4-ročné gymnázium
Icon

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Icon

pre žiakov od 15 do 19 rokov

Učíme sa pre život

Ocenenia
icon
Zlatý delfín
Zlatý delfín je ocenenie študentom školy, ktorí mali počas celého štúdia, vrátane maturitnej skúšky, priemer 1,0. Cenu každoročne udeľuje riaditeľka školy.
icon
Vidíme srdcom
Ocenenie riaditeľky školy za prejavy mimoriadnej šľachetnosti a úprimnej pomoci druhému, kto je na ňu odkázaný. Cena sa udeľuje príležitostne.
icon
Cena DofE
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je medzinárovné ocenenie študentov, ktorí úspešne dokončia program sebarozvoja (DofE) na troch úrovniach.
icon
CTM certifikát
CTM (Centrum pre talentovanú mládež) je ocenenie študentov, ktorí úspešne absolvujú online vzdelávací program v anglickom jazyku.