Dublin Galway Kontakty
1. súkromné gymnázium a SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
Sme školou príležitostí pre malých aj veľkých
Záleží nám na kvalitnom vzdelaní, priateľských vzťahoch a rozmanitosti aktivít a podnetov.
Slider image
1. súkromné gymnázium a SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
U nás môžeš zažiť radosť z učenia
Ak ti záleží na kvalitnom vzdelaní v priateľskej atmosfére, sme tu pre teba.
Slider image
1. súkromné gymnázium a SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
Sme školou príležitostí pre malých aj veľkých
Záleží nám na kvalitnom vzdelaní, priateľských vzťahoch a rozmanitosti aktivít a podnetov.
Slider image
1. súkromné gymnázium a SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
U nás môžeš zažiť radosť z učenia
Ak ti záleží na kvalitnom vzdelaní v priateľskej atmosfére, sme tu pre teba.
Slider image
Image
Možnosti štúdia
hero
Základná škola
Icon

Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Icon

pre žiakov od 6 do 15 rokov

Objavujeme svet

hero
8-ročné gymnázium
Icon

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Icon

pre žiakov od 11 do 19 rokov

Rozvíjame vlastné schopnosti

hero
4-ročné gymnázium
Icon

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Icon

pre žiakov od 15 do 19 rokov

Učíme sa pre život

Ocenenia
icon
Zlatý delfín
Zlatý delfín je ocenenie študentom školy, ktorí mali počas celého štúdia, vrátane maturitnej skúšky, priemer 1,0. Cenu každoročne udeľuje riaditeľka školy.
icon
Vidíme srdcom
Ocenenie riaditeľky školy za prejavy mimoriadnej šľachetnosti a úprimnej pomoci druhému, kto je na ňu odkázaný. Cena sa udeľuje príležitostne.
icon
Cena DofE
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je medzinárovné ocenenie študentov, ktorí úspešne dokončia program sebarozvoja (DofE) na troch úrovniach.
icon
CTM certifikát
CTM (Centrum pre talentovanú mládež) je ocenenie študentov, ktorí úspešne absolvujú online vzdelávací program v anglickom jazyku.